საავტომობილო მინის დამუშავებისა და წარმოების ექსპერტი

მოსახვევი შუშის ჩატვირთვა და გამყოფი სისტემა