საავტომობილო მინის დამუშავებისა და წარმოების ექსპერტი

ჯართის მინის გადაცემის ხაზი