საავტომობილო მინის დამუშავებისა და წარმოების ექსპერტი

გამაგრილებელი საავტომობილო მინა

შესავალი
ლამინირებული საქარე მინის საწარმოო ხაზი

ტიპიური სრული ლამინირებული საქარე მინის ხაზი ჩვეულებრივ შედგება შემდეგი ძირითადი ნაბიჯებისგან:

ავტომობილების წინასწარი დამუშავება

წინასწარი დამუშავება მოიცავს მთელ რიგ მოსამზადებელ აქტივობებს, შუშის თერმული დამუშავების დაწყებამდე.
მათში შედის,

ბრტყელი შუშის შაბლონის ამოჭრა საავტომობილო ფლოტის სტანდარტული, მართკუთხა „ბლოკის ზომებიდან“;

Ამოხეთქვა

ფორმის, მაგრამ მაინც ბრტყელი, მინის ნაჭერის დამუშავება, რათა უზრუნველყოს გლუვი მინის კიდე

ბურღვა

უკანა საქარე მინის შუშის საწარმოო ხაზი