საავტომობილო მინის დამუშავებისა და წარმოების ექსპერტი

ხელსაწყოები

ხელსაწყოები

ყალიბები, ჯიგრები და სხვა ხელსაწყოები საავტომობილო მინის წარმოებისთვის

ყალიბების ორიგინალური დიზაინი და დამზადება და ა.შ. საავტომობილო მინის წარმოებისთვის